Tarieven

  • De eerste 160 werkuren zal de werknemer via MeShort verloont worden en de werkgever ontvangt een factuur voor: gewerkte uren x bruto loon x 1.9.
  • Na 160 werkuren heeft uw bedrijf de mogelijkheid om te continueren met de payroll constructie of kunt u de werknemer zelf in dienst nemen.
  • Mochten werkgever en werknemer al eerder, of zelfs direct bij aanvang van de werkzaamheden een vast arbeidscontract willen aangaan is dit uiteraard ook mogelijk, hiervoor zal MeShort een vast bedrag factureren van €795,- (excl. BTW) onder vermelding van “Recruitment fee”.
  • Bij het overnemen van het dienstverband na 160 werkuren, zal MeShort een vast bedrag factureren van €495,- (excl. BTW) onder vermelding van “Recruitment fee”.
  • De “Recruitment fee” zal ten allen tijden komen te vervallen na 480 gefactureerde werkuren. 

 

Meshort Tarieven