Deel dit MeShort profiel

Privacy: de contactgegevens zijn niet zichtbaar voor derden als jij dit profiel deelt.

Vragen?

Wij helpen u graag!

Mailen:


Lydia

Woonplaats:
Rotterdam
Geboortedatum:
22-05-1984
Geslacht:
Vrouw

Wilt u mij beter leren kennen? Nodig mij dan gratis en vrijblijvend uit voor een kennismakingsgesprek.

Werkervaring

Consulente werk
Agens Nederland B.V. - Rotterdam
3/2010 - 7/2013
Werkzaamheden: • Begeleiden van klanten naar en tijdens regulier werk • Voeren van intake- en voortgangsgesprekken • Verrichten van acquisitie • Afnemen van assessments • Verzorgen van werknemersvaardigheidstraining • Maken van persoonlijke trajectplannen • Afleggen van huisbezoeken • Schrijven van rapportages
Activeringsconsulente
Gemeente Rotterdam - Rotterdam
7/2013 - 12/2013
Werkzaamheden: • Toeleiden van werkzoekenden met een WWB-uitkering en een lange afstand tot de arbeidsmarkt naar passende dagbesteding/vrijwilligerswerk door middel van groepsaanpak • Het sturen op de zelfredzaamheid van werkzoekenden • Toezien op de begeleiding van werkzoekenden bij het opstellen van een plan van aanpak • Voeren van arbeidsmotivatie gesprekken en het coachen en ondersteunen van werkzoekenden • Het opbouwen, onderhouden en benutten van contacten met netwerkpartners

Opleiding

Universitair - kinder- en jeugdpsychologie
Universiteit Utrecht - Utrecht
2004 - 2009